SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ logo UHLÍŘSKÉ JANOVICE

BRIGÁDA

24.10.2015 se od 08:00 na bývalých uhelných skladech, dnes požární stanice II uskutečnila tradiční podzimní brigáda, která byla o týden přesunuta pro nepřízeň počasí. Tentokrát nám počasí přálo a příznivý byl i počet 18 členů, kteří se brigády zúčastnili. Pracovalo se zejména na úklidu okolí obou hasičských zbrojnic, pokračovalo se na dostavbě obvodové zdi přilehlého přístřešku. Dokončilo se rozebrání autovraku, byl natřen přístřešek na dřevo. Proběhly přípravné práce na nástavbách kontejnerového vozidla a v odpoledních hodinách se uskutečnil sběr železného šrotu z přilehlých obcí. Zvláštní poděkování patří p. Janu Chlumskému, který s námi vydržel až do pozdních odpoledních hodin.  

Kontakty