SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ logo UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Čištění koupaliště

Koupaliště se letos čistilo v nezvyklém termínu, konkrétně 21. dubna. Jediným důvodem byl návrat pálení čarodějnic na místní koupaliště. Celkem 16 členů SDH se celé dopoledne a část odpoledne snažilo vyčistit koupaliště od nánosů, které se usadí za celý rok. Díky všem, kteří věnovali svůj čas na úklid koupaliště. A odměna za mytí koupaliště? Tu nikdo nestačil zachytit. Na posledním obrázku je jen to co zbylo.

Kontakty