SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ logo UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Distribuce dezinfekce

I když Koronavirus téměř zastavil činnost SDH, protože se neuskutečnilo mnoho plánovaných akcí, např. otevření has. zbrojnice na 1. května, brigáda, členská schůze, mytí koupaliště, soutěže, a další, je jedna část SDH která svoji činnost zastavit nemohla. Zásahová jednotka i nadále vyjížděla k požárům a technickým zásahům. Poslední dubnový týden také proběhla distribuce dezinfekce na ruce a různé povrchy, kterou zakoupilo město Uhlířské Janovice. Nejprve bylo nutné přelít dezinfekci z velkých nádob do pet lahví a následně tyto lahve byly rozvezeny, společně s ochrannými pomůckami, seniorům nad 70 let v katastru Uhlířské Janovice.
Díky patří všem, kteří se na přípravě a rozvozu podíleli.

Kontakty