SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ logo UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Krajské kolo a úspěch v disciplíně TFA

I přes nepříznivé podmínky, které v letošním roce nastaly, se podařilo Krajskému sdružení hasičů Středočeského kraje uspořádat hned dvě akce v rámci soutěží TFA, na které se jejich účastníci velmi těšili a které byly za dané situace odloženy. První z nich byl tréninkový víkend v Bílých Poličanech, který se konal 14.-15.srpna, kde se účastníci mohli seznámit s překážkami, které jsou pro ně připraveny na krajských soutěžích. Přípravného tréninku využil i člen Sboru dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice Radek Protiva, který se letos snažil o zisk jednoho ze čtyř kvalifikačních míst v kategorii do 35 let, které Středočeský kraj na Mistrovství republiky v TFA má. Víkend proběhl v klidném a přátelském duchu, kdy si závodníci navzájem pomáhali zlepšit techniky a dovednosti, které již sami nasbírali. Po tréninkovém víkendu následovala kvalifikační krajská soutěž, která se konala 30.září v Žernově, kde zároveň probíhala i kvalifikace kolegů z Královehradeckého kraje. Soutěž zde byla rozdělena do 4 úseků. V první úseku museli účastníci zapojit dvě hadice B do mašiny, následně 6 spojených hadic B roztáhnout na vzdálenost 60 metrů a završením tohoto úseku bylo smotání a uložení 2 hadic B do boxu. V této části si Radek věřil a zvládl ji s přehledem. V druhé části začali závodníci u již tradičního hammerboxu, kde muži museli dát 80 ran palicí. Poté začal nelítostný souboj s 80 kg figurínou, která se přenášela 30 metrů tam a nazpět. Pokud ani figurína závodníka nepokořila, došel k té nejvyšší výzvě v tomto úseku, strašáku většiny závodníků, třímetrové bariéře s pomocným lanem. Během této soutěže hodně účastníků bariéru nepřekonalo a bylo tím pádem diskvalifikováno, avšak Radek mezi nimi nebyl. S vervou se popral s druhým úsekem a pokračoval dále v boji o postup. Třetí úsek nabídl účastníkům více méně technické a dovedností zkoušky, kdy začínali s přenosem dvou barelů o hmotnosti 50 kg a pokračovali se zvedáním a opřením dvou spojených žebříků. Dále je čekal výlez na lešení, kdy se závodník musel připnout k lanu, vylézt nahoru po žebříku a vytáhnout smotané hadice nahoru na lešení. Po sestupu následovalo odepnutí od lana a zapojení proudnice do hydrantového nástavce a doběhnutí do konce úseku. I v tomto úseku se Radek činil, aby nasbíral drahocenné vteřiny a unikl tak svým soupeřům. Následoval poslední čtvrtý úsek, který nám ukázal krásu Žernova v podobě pětipatrové rozhledny s 92schody. Závodníci zde prověřili svou fyzickou zdatnost v plné polní, tedy v zásahovém obleku s dýchacím přístrojem. Radek tento úsek zvládl s přehledem a mohl tak po náročných úsecích vydechnout a počkat si na celkové výsledky. Závodníků se nám sešlo hodně, a i přes menší rivalitu mezi nimi se navzájem podporovali, přesto mohlo postoupit jen pár z nich. Radek si v tomto kvalifikačním krajském kole vybojoval 2. místo, a tím pádem zamíří 10.10.2020 do Svitav na Mistrovství ČR v TFA. Držme mu palce.
Sandra Protivová

Kontakty