SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ logo UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Oslavy 150 let založení sboru

V sobotu 24. června uspořádalo Město Uhlířské Janovice další ročník Uhlířských slavností. V rámci této akce se o část programu postaral Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice, který v rámci slavností oslavil své letošní výročí 150 let od založení sboru. Hasičské oslavy se v mnohém podobaly těm posledním, které hasiči uspořádali také v rámci Uhlířských slavností v roce 2013.
Od dopoledních hodin byla na náměstí k vidění historická i současná hasičská technika. V budově bývalého Finančního úřadu byla umístěna výstava „Ze života uhlířskojanovických hasičů“, jejíž část byla přestěhována, a až do konce prázdnin bude k vidění v Kulturním a informačním centru. O velice milé vyplnění dopoledního programu se postaral pěvecký sbor Červánek pod vedením pana Květoslava Červeného a Chrámový sbor Alois. V dopoledních hodinách také uhlířskojanovické náměstí přivítalo díky významnému výročí Sboru dobrovolných hasičů vzácnou návštěvu. Uhlířské Janovice navštívila hejtmanka Středočeského kraje, paní Petra Pecková, která místnímu sboru přivezla a připnula pamětní stuhu na historický prapor. Kromě toho byly v horní části náměstí pro příchozí děti připraveny různé výtvarné dílničky a také skákací hrad.
Hlavní program organizovaný Sborem dobrovolných hasičů byl k vidění od 13 hodin. Po přivítání hostů proběhl slavnostní ceremoniál, při kterém starosta Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje, pan Oldřich Lacina, ocenil dlouholetou práci Sboru dobrovolných hasičů připnutím stuhy II. stupně na historický prapor. Překvapení čekalo na kolektiv mladých hasičů při SDH Uhlířské Janovice, který obdržel vlastní prapor kolektivu a na závěr úvodního ceremoniálu byl předán symbolický šek, v hodnotě 50 tisíc korun, Nadačnímu fondu Nevzdáme to. Poté už se rozeběhl vlastní program oslav výročí. V úvodní části se diváci mohli podívat, jak vypadalo hašení pomocí koňské stříkačky, kterou nejprve předvedli se skutečnou stříkačkou taženou koňmi členové SDH Uhlířské Janovice a poté s replikou této stříkačky nejmladší děti z kolektivu mladých hasičů. Program byl opravdu pestrý. K vidění bylo vyproštění osoby z havarovaného vozidla, pásmo básniček v podání dětí z MŠ Miskovice či velice pěkná ukázka práce s koňmi v podání Městské policie Praha. Jednotlivé ukázky na sebe navazovaly, takže zatímco se na jedné straně ukázkového prostoru připravovali ke své ukázce lezci z Hasičského záchranného sboru, na straně druhé probíhala ukázka ošetření zraněného cyklisty v podání záchranné služby DavepoMedevac. Další velice poutavou ukázku předvedli hasiči z SDH Vrdy, kteří všem přítomným hospodyňkám ukázali, co dokáže hořící olej, pokud se jej při vznícení pokusíte hasit vodou. Z Prahy do Uhlířských Janovic kromě koní přijeli i policejní psi. Z ukázek psovoda s jeho psem Mazlíkem mělo určitě největší ohlas diváků zneškodnění agresora. Při následné ukázce se diváci mohli přesvědčit, že voda má neskutečnou sílu, když byli svědky práce výkonného řezacího zařízení a následného hašení pomocí pěny. Poslední ukázkou v rámci hasičského programu byla ukázka práce hasičů při požáru Městského úřadu. Samozřejmě oheň byl pouze fiktivní a starostu i místostarostku města hasiči v pořádku dostali ven. Velké množství diváků vydrželo na místě po celou dobu hasičského programu a mohlo si tak užít více než tři hodiny akční a zajímavé podívané. Za přízeň a kladné ohlasy všem moc děkujeme.
Hasiči sice oslavili v rámci Uhlířských slavností své výročí, ale část programu v pozdních odpoledních a večerních hodinách již nebyla v jejich režii. Diváci, kteří vydrželi až do odpoledních či večerních hodin však jistě nelitovali. Na podiu se vystřídaly kapely 5xZavřel, Melissa, HiHead a Žold. Parádní podívanou pak pro všechny připravila firma Kooperativa v.o.d., která na Uhlířské slavnosti pozvala bubenickou show Tam-Tam Batucada, při které se přítomní rozvlnili v rytmu brazilské hudby. Kdo měl chuť na jiný druh kultury, mohl v místní sokolovně navštívit představení Canterburské povídky v podání Ochotnického spolku Uhlíř a hudební skupiny Melissa.
Všem, kteří se na přípravách a realizaci Uhlířských slavností podíleli, patří velký dík. A vůbec nezáleží na tom, jestli to byli hasiči, členové městské rady, účinkující či kdokoliv, kdo přidal ruku k dílu. Důležitý je výsledek a věřím, že mnoho lidí se mnou bude souhlasit, když řeknu: „Bylo to super!“
Za SDH Uhlířské Janovice M.Vondráčková

Kontakty