SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ logo UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Velkozbožský železný muž

V sobotu 11. července se konal ve Velkém Zboží u Poděbrad silový závod v TFA, kde náš sbor reprezentoval Radek Protiva. Celý závod byl pojat v duchu TFA, ale byly navíc přidány i disciplíny Combat Challenge - větší zátěž s méně časem k provedení. K tradičním překážkám přibyl i přenos hadice na vzdálenost, Kaiser box (odvalení kulatiny) a sražení cíle se zavodněnou hadicí. Radkovi se závod velice povedl a se ztrátou jedné sekundy na vítěze se umístil na krásném 2. místě v kategorii B – bez aktivního přístroje.

Kontakty