SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ logo UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Školení JSDH - vyprošťování

V sobotu 13. 4. proběhlo v areálu hasičské zbrojnice II. cyklické školení členů JSDH. Pro členy, kteří v loňském roce absolvovali kurz vyprošťování, bylo toto školení povinné, pro ostatní se jednalo hlavně o seznámení s možnostmi a technikou při vyprošťování. Školení vedli dva lektoři, kteří nás měli na starost i na kurzu, který proběhl na stanici HZS v Říčanech. K dispozici byla čtyři vozidla, na kterých bylo možno vyzkoušet různé techniky, včetně vyproštění figurantů z těchto vozidel. Nejprve jsme vyzkoušeli techniku na vozidle, které stálo na kolech, Zde došlo i na odstranění střechy. Poté vyproštění osob z vozidla na boku a na střeše. Na závěr pak byla simulována nehoda dvou osobních vozidel a čtyři zraněné osoby. Velký dík patří oběma lektorům, Honzovi a Michalovi, kteří nám věnovali téměř celou sobotu a přivezli mnoho cenných rad. 

Kontakty