SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ logo UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Zasloužilý hasič

 Titul Zasloužilý hasič si z listopadového předávání přivezl náš dlouholetý člen Vlastimil Neťuka. Tento titul se uděluje jen hasičům, kteří svojí prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva, je členem minimálně 35 let, dovršení 60 let věku a zpravidla po pěti letech od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Tento titul uděluje výkonný výbor SH ČMS a jeho předání probíhá v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Přímo na místě p. Neťukovi blahopřáli k udělení tohoto vyznamenání, za OSH Kutná Hora Zuzka Pěkná a za SDH Uhl. Janovice starosta SDH Petr Dufek. Sbor dobrovolných hasičů se připojuje k blahopřání a děkuje za jeho práci.

Kontakty