SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ logo UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Aktuality

Articles-default
Bezpečně na cestě 5
18.10.2020

V sobotu 19. 10. 2020 se v Uhlířských Janovicích uskutečnila bezpečnostně-preventivní akce s názvem Bezpečně na cestě 5. Počasí oproti minulým letům konečně přálo a sešlo se kolem 80 soutěžících. V mnoha rozmanitých disciplínách si děti vyzkoušely znalosti nejen z dopravní výchovy, ale například i z první pomoci. Na startu každý dostal látkový pytlíček, reflexní prvek, soutěžní kartu na 12 stanovišť, pitíčko a sušenku. Po nasbírání všech razítek děti obdržely medaili a mohly si vybrat z mnoha cen. Program byl zpestřen vystoupením mažoretek a zásahem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice. Zájem veřejnosti nás i přes současnou situaci mile potěšil .....

Articles-default
Mladí hasiči - září 2020
18.09.2020

Velice dlouhou pauzu, co se týká hasičských soutěží, si zažily děti z kolektivů mladých hasičů. Od března se žádné soutěže nekonaly, a tak se v září k soutěžení děti vrátily v podstatě po roce. Jelikož v průběhu roku došlo k posunu dětí v rámci soutěžních kategorií, čekal kolektiv mladých hasičů SDH Uhlířské Janovice nelehký úkol. Poprat se o pěkné výsledky i se zcela „neseběhanými“ družstvy a to po pouhých dvou trénincích. První soutěž v požárních útocích se uskutečnila v sobotu 5.září ve Žlebech a janovický tým na ni vyrazil s pěti družstvy. V kategoriích přípravky a starších žáků se janovické děti umístily na úžasném 2.místě. V mladší kategorii, kde má janovický kolektiv tři družstva jsme se velmi radovali z 1., 3. a 5.místa ze čtrnácti.....

Articles-default
Krajské kolo a úspěch v disciplíně TFA
18.09.2020

I přes nepříznivé podmínky, které v letošním roce nastaly, se podařilo Krajskému sdružení hasičů Středočeského kraje uspořádat hned dvě akce v rámci soutěží TFA, na které se jejich účastníci velmi těšili a které byly za dané situace odloženy. První z nich byl tréninkový víkend v Bílých Poličanech, který se konal 14.-15.srpna, kde se účastníci mohli seznámit s překážkami, které jsou pro ně připraveny na krajských soutěžích. Přípravného tréninku využil i člen Sboru dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice Radek Protiva, který se letos snažil o zisk jednoho ze čtyř kvalifikačních míst v kategorii do 35 let....

Articles-default
Memoriál St. a. P. Jechových byl zrušen
17.09.2020

Vzhledem k nárůstu nákazy KOVID, se SDH UHL. Janovice rozhodlo, zrušit závod na 60m s překážkami, který se měl konat 28.9. 2020. Omlouváme se všem přihlášeným a budeme se těšit na setkání v roce 2021.

Articles-default
Hasičské loučení s prázdninami
02.09.2020

Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice uspořádal v sobotu 29.srpna za finanční podpory Města Uhlířské Janovice Den otevřených dveří a dětský den. Tradiční termín pro konání této akce je 1.května, ale vzhledem k vyhlášeným opatřením nebylo možné v tomto termínu dětský den uspořádat. Jelikož je ale tato akce, především mezi dětmi, velmi oblíbená, rozhodli jsme se ji uspořádat v náhradním termínu. Dopoledne jsme se ještě obávali o účast, neboť ještě při přípravách nás doprovázel drobný déšť. Naše obavy se však ukázaly jako liché, a to jak ty týkající se počasí, tak ty ohledně možné účasti. Během krátké chvíle se naplnilo všech deset disciplín ...

Articles-default
Mytí koupaliště
28.05.2020

Až poslední květnový týden proběhlo čištění koupaliště. Sobotní nepříznivé počasí nedovolilo zahájit práce na koupališti a proto muselo být mytí přesunuto na neděli. I přes tento netradiční den se sešlo 15 členů SDH, kteří celé dopoledne a část odpoledne, čistili koupaliště pomocí vodních proudů od nánosů, které se usadí za celý rok. Díky všem, kteří místo nedělního oběda, věnovali svůj čas na úklid koupaliště.

Articles-default
Další rozvoz dezinfekce
28.05.2020

Další rozvoz dezinfekce se uskutečnil na přelomu dubna a května. Tentokrát rozvezli hasiči v Uhlířských Janovicích a přilehlých obcích, roušky a dezinfekci pro občany nad 65 let. Zbytek pak bude použit pro potřeby školy, školky a v ostatních institucích města.

Articles-default
Distribuce dezinfekce
03.05.2020

I když Koronavirus téměř zastavil činnost SDH, protože se neuskutečnilo mnoho plánovaných akcí, např. otevření has. zbrojnice na 1. května, brigáda, členská schůze, mytí koupaliště, soutěže, a další, je jedna část SDH která svoji činnost zastavit nemohla. Zásahová jednotka i nadále vyjížděla k požárům a technickým zásahům. Poslední dubnový týden také rozvážela dezinfekci na ruce a různé povrchy, kterou zakoupilo město Uhlířské Janovice. Nejprve bylo nutné přelít dezinfekci z velkých nádob do pet lahví a následně tyto lahve byly rozvezeny, společně s ochrannými pomůckami, seniorům nad 70 let v katastru Uhlířské Janovice. Díky patří všem, kteří se na přípravě a rozvozu podíleli.

Articles-default
Valná hromada
21.01.2020

18. 1. proběhla Valná hromada SDH Uhlířské Janovice. Zahájil ji oddíl mladých hasičů, který si pro tuto příležitost připravil poučné povídky o tom, jak vznikají požáry. Poté byly předneseny zprávy o činnosti za loňský rok. Dále bylo předáno ocenění p. Tůmovi, za dlouholetou práci v JSDHO. Oceněn byl i Radek Protiva, za výsledky v soutěži TFA. Starosta SDH poděkoval i končícím členům výboru P. Bartákovi a Z. Pěkné. Hostem na naší Valné hromadě byl za OSH Kutná Hora p. A. Karda, velitel HZS ČR PS U. Janovice ppor. ing. Pavel Karda, ředitel HZS ÚO Kutná Hora plk. ing. Jiří Pokorný, zástupci SDH Jindice a starosta města p. Barták. V závěrečné diskusi připomněl p. Urban blížící se výročí 150 let založení sboru a nutnost začít s přípravami na toto výročí.

Articles-default
Zasloužilý hasič
01.12.2019

Titul Zasloužilý hasič si z listopadového předávání přivezl náš dlouholetý člen Vlastimil Neťuka. Tento titul se uděluje jen hasičům, kteří svojí prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva, je členem minimálně 35 let, dovršení 60 let věku a zpravidla po pěti letech od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Tento titul uděluje výkonný výbor SH ČMS a jeho předání probíhá v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Přímo na místě p. Neťukovi blahopřáli k udělení tohoto vyznamenání, za OSH Kutná Hora Zuzka Pěkná a za SDH Uhl. Janovice starosta SDH Petr Dufek. Sbor dobrovolných hasičů se připojuje k blahopřání a děkuje za jeho práci.

Articles-default
Podzimní hasičské soutěže mladých hasičů
21.11.2019

Se začátkem nového školního roku se s hasičskými soutěžemi mladých hasičů doslova „roztrhl pytel“. Vzhledem k tomu, že popsat podrobně všechny by bylo na samostatné noviny, zmíním se v tomto článku pouze o třech…. Krajské setkání přípravek neboli Plamínek V neděli 15. září se na hřišti TJ Sokol Libiš na okrese Mělník uskutečnilo Krajské setkání přípravek, tedy nejmladších dětí z řad hasičů ve věku 3-6let. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 družstev z celého středočeského kraje a nechybělo ani družstvo „piškotů“ z Uhlířských Janovic. Děti se představily ve čtyřech disciplínách, a ač na trénink nebylo příliš prostoru ani času, zvládly své účinkování se ctí a....

Articles-default
TFA neboli soutěž nejtvrdších hasičů…
21.11.2019

Soutěžní rok disciplíny Nejtvrdší hasič přežije neboli TFA je skoro za námi. I v této specifické a fyzicky velmi náročné soutěži má Sbor dobrovolných hasičů svého zástupce. Na jednotlivých soutěžích jej reprezentuje Radek Protiva. Připravenost Radka na letošních soutěžích byla velmi znát. Nevedl si vůbec špatně a konkuroval i zkušeným profesionálním hasičům, jak v disciplínách SDH (Sborů dobrovolných hasičů), tak i HZS (Hasičského záchranného sboru). Dne 24. srpna se konala soutěž v Březové u Uherského Brodu, které se zúčastnilo 20 soutěžících. Radek se umístil přesně v půli

Kontakty