SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ logo UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Aktuality

Articles-default
Pomoc postižené Moravě
14.08.2021

Město Uhlířské Janovice po dohodě s krizovým štábem v Hodoníně vypravilo dne 27.6. 2021 do tornádem postižených oblastí pětičlennou jednotku dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice, doplněnou členy SDH Mirošovice s technickým automobilem Renault Master. Na žádost krizového štábu s sebou do postižené oblasti vezli....

Articles-default
Návštěva školky z Miskovic
14.06.2021

Dobrovolní hasiči připravili 11.6. 2021 páteční program pro školku z Miskovic. Po příjezdu na Hasičskou zbrojnici II., děti věnovali dobrovolným hasičům model hasičského automobilu a svázané obrázky s tématikou jak oni sami vidí hasiče . Na začátek mohli děti vidět ukázku, jak zachránit osobu pomocí lan a vysokozdvižné plošiny. Poté vyzkoušeli připravenou překážkovou dráhu a cvičné hašení makety domečku. Svou pozornost si vysloužil příjezd policie ČR a jejich ukázka výstroje a vybavení....

Articles-default
Mytí koupaliště
04.06.2021

Druhý květnový víkend, za bezpečnostních opatření a s minimálním počte členů, se uskutečnilo mytí koupaliště. Pomocí vodních proudů a ručního nářadí byly odstraněny nánosy bahna a napadaného nepořádku. Přejeme všem, kteří na koupaliště zavítají, aby po napuštění voda vydržela čistá co nejdéle.

Articles-default
Bezpečně na cestě 5
18.10.2020

V sobotu 19. 10. 2020 se v Uhlířských Janovicích uskutečnila bezpečnostně-preventivní akce s názvem Bezpečně na cestě 5. Počasí oproti minulým letům konečně přálo a sešlo se kolem 80 soutěžících. V mnoha rozmanitých disciplínách si děti vyzkoušely znalosti nejen z dopravní výchovy, ale například i z první pomoci. Na startu každý dostal látkový pytlíček, reflexní prvek, soutěžní kartu na 12 stanovišť, pitíčko a sušenku. Po nasbírání všech razítek děti obdržely medaili a mohly si vybrat z mnoha cen. Program byl zpestřen vystoupením mažoretek a zásahem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice. Zájem veřejnosti nás i přes současnou situaci mile potěšil .....

Articles-default
Mladí hasiči - září 2020
18.09.2020

Velice dlouhou pauzu, co se týká hasičských soutěží, si zažily děti z kolektivů mladých hasičů. Od března se žádné soutěže nekonaly, a tak se v září k soutěžení děti vrátily v podstatě po roce. Jelikož v průběhu roku došlo k posunu dětí v rámci soutěžních kategorií, čekal kolektiv mladých hasičů SDH Uhlířské Janovice nelehký úkol. Poprat se o pěkné výsledky i se zcela „neseběhanými“ družstvy a to po pouhých dvou trénincích. První soutěž v požárních útocích se uskutečnila v sobotu 5.září ve Žlebech a janovický tým na ni vyrazil s pěti družstvy. V kategoriích přípravky a starších žáků se janovické děti umístily na úžasném 2.místě. V mladší kategorii, kde má janovický kolektiv tři družstva jsme se velmi radovali z 1., 3. a 5.místa ze čtrnácti.....

Articles-default
Krajské kolo a úspěch v disciplíně TFA
18.09.2020

I přes nepříznivé podmínky, které v letošním roce nastaly, se podařilo Krajskému sdružení hasičů Středočeského kraje uspořádat hned dvě akce v rámci soutěží TFA, na které se jejich účastníci velmi těšili a které byly za dané situace odloženy. První z nich byl tréninkový víkend v Bílých Poličanech, který se konal 14.-15.srpna, kde se účastníci mohli seznámit s překážkami, které jsou pro ně připraveny na krajských soutěžích. Přípravného tréninku využil i člen Sboru dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice Radek Protiva, který se letos snažil o zisk jednoho ze čtyř kvalifikačních míst v kategorii do 35 let....

Articles-default
Memoriál St. a. P. Jechových byl zrušen
17.09.2020

Vzhledem k nárůstu nákazy KOVID, se SDH UHL. Janovice rozhodlo, zrušit závod na 60m s překážkami, který se měl konat 28.9. 2020. Omlouváme se všem přihlášeným a budeme se těšit na setkání v roce 2021.

Articles-default
Hasičské loučení s prázdninami
02.09.2020

Sbor dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice uspořádal v sobotu 29.srpna za finanční podpory Města Uhlířské Janovice Den otevřených dveří a dětský den. Tradiční termín pro konání této akce je 1.května, ale vzhledem k vyhlášeným opatřením nebylo možné v tomto termínu dětský den uspořádat. Jelikož je ale tato akce, především mezi dětmi, velmi oblíbená, rozhodli jsme se ji uspořádat v náhradním termínu. Dopoledne jsme se ještě obávali o účast, neboť ještě při přípravách nás doprovázel drobný déšť. Naše obavy se však ukázaly jako liché, a to jak ty týkající se počasí, tak ty ohledně možné účasti. Během krátké chvíle se naplnilo všech deset disciplín ...

Articles-default
Mytí koupaliště
28.05.2020

Až poslední květnový týden proběhlo čištění koupaliště. Sobotní nepříznivé počasí nedovolilo zahájit práce na koupališti a proto muselo být mytí přesunuto na neděli. I přes tento netradiční den se sešlo 15 členů SDH, kteří celé dopoledne a část odpoledne, čistili koupaliště pomocí vodních proudů od nánosů, které se usadí za celý rok. Díky všem, kteří místo nedělního oběda, věnovali svůj čas na úklid koupaliště.

Articles-default
Další rozvoz dezinfekce
28.05.2020

Další rozvoz dezinfekce se uskutečnil na přelomu dubna a května. Tentokrát rozvezli hasiči v Uhlířských Janovicích a přilehlých obcích, roušky a dezinfekci pro občany nad 65 let. Zbytek pak bude použit pro potřeby školy, školky a v ostatních institucích města.

Articles-default
Distribuce dezinfekce
03.05.2020

I když Koronavirus téměř zastavil činnost SDH, protože se neuskutečnilo mnoho plánovaných akcí, např. otevření has. zbrojnice na 1. května, brigáda, členská schůze, mytí koupaliště, soutěže, a další, je jedna část SDH která svoji činnost zastavit nemohla. Zásahová jednotka i nadále vyjížděla k požárům a technickým zásahům. Poslední dubnový týden také rozvážela dezinfekci na ruce a různé povrchy, kterou zakoupilo město Uhlířské Janovice. Nejprve bylo nutné přelít dezinfekci z velkých nádob do pet lahví a následně tyto lahve byly rozvezeny, společně s ochrannými pomůckami, seniorům nad 70 let v katastru Uhlířské Janovice. Díky patří všem, kteří se na přípravě a rozvozu podíleli.

Articles-default
Valná hromada
21.01.2020

18. 1. proběhla Valná hromada SDH Uhlířské Janovice. Zahájil ji oddíl mladých hasičů, který si pro tuto příležitost připravil poučné povídky o tom, jak vznikají požáry. Poté byly předneseny zprávy o činnosti za loňský rok. Dále bylo předáno ocenění p. Tůmovi, za dlouholetou práci v JSDHO. Oceněn byl i Radek Protiva, za výsledky v soutěži TFA. Starosta SDH poděkoval i končícím členům výboru P. Bartákovi a Z. Pěkné. Hostem na naší Valné hromadě byl za OSH Kutná Hora p. A. Karda, velitel HZS ČR PS U. Janovice ppor. ing. Pavel Karda, ředitel HZS ÚO Kutná Hora plk. ing. Jiří Pokorný, zástupci SDH Jindice a starosta města p. Barták. V závěrečné diskusi připomněl p. Urban blížící se výročí 150 let založení sboru a nutnost začít s přípravami na toto výročí.

Kontakty